Access Building System

Access Building System

บริษัทได้เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Video Door Phone ระดับโลก โดย integrated กับระบบ Digital Door Lock, Lift Control and Access Control เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า Residential Project ขนาดใหญ่ เพื่อก้าวสู่ Absoluted Security Solution

Access Building System

บริษัทได้เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Video Door Phone ระดับโลก โดย integrated กับระบบ Digital Door Lock, Lift Control and Access Control เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า Residential Project ขนาดใหญ่ เพื่อก้าวสู่ Absoluted Security Solution

Video Door Phone

Digital Door Lock

Lift Control

Access Control